สรุปสินค้าเกษตรในรอบสัปดาห์ข้าวขยับขึ้นอีก

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2560

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว


สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาด ยังคงเพียงพอกับการใช้ที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 480 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 338.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สิบเนื่องจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาประกาศปรับตัวเลขผลผลิตข้าวโพดของปีนี้สูงขึ้นเป็น 370.3 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นจากประกาศครั้งก่อน 7.56 ล้านตัน แม้ว่ายังคงน้อยกว่าปีที่แล้วที่มีผลผลิตอยู่ที่ 384.78 ล้านตัน แต่สต็อกข้าวโพดสหรัฐฯสิ้นปี 2017/18 ยังเติบโตขึ้นเป็น 63.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิม 3.75 ล้านตัน และมากกว่าปีก่อนที่สต็อกคงเหลือ 58.30 ล้านตัน ราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มยืนอ่อน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว


ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณถั่วเหลืองสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 311.30 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ลดลงตามราคาข้าวโพด ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ 976.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและยืนแข็ง เนื่องจากโรงงานสกัดน้ำมันมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล และเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองใกล้เสร็จสิ้นและเก็บเข้ายุ้งฉางเพื่อรอราคา กอปรกับอุปสงค์การส่งออกค่อนข้างดี
ทั้งนี้แหล่งข่าวในจีนคาดว่าปี 2017/18 จีนอาจต้องนำเข้าถั่วเหลืองเมล็ดปริมาณ 100 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่ฝ่ายสหรัฐฯคาดว่าจีนต้องการนำเข้าเพียง 97 ล้านตัน และมากกว่าปีก่อนที่จีนนำเข้า 93.50 ล้านตัน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯยังประกาศปรับคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ ลดลงเป็น 120.44 ล้านตัน หรือลดลง 0.14 ล้านตันจากรายงานครั้งก่อน เปรียบเทียบกับผลผลิตปีก่อนที่ 116.92 ล้านตัน และภาคเอกชนคาดการณ์ว่าปี 2561 พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐอาจจะลดลง จากการที่เกษตรกรหันไปปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นจากปีนี้ คาดว่าราคาถั่วเหลืองจะยืนแข็ง เว้นแต่สถานการณ์ในอาร์เจนตินาหากมีฝนตกดีขึ้นในปลายเดือนนี้ตามคาดหมายราคาอาจปรับตัวลดลงได้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ปริมาณปลาป่นที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ยังมีต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น


ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ยังคึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 418 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มเป็นตันละ 419 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 328 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 329 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,240 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 950 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาแข็งตัว


ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริโภคเนื้อสุกรปรับตัวดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์แข็งตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 54-58 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 50-54 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 54)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีต่อเนื่อง สอดคล้องกับปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 11.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคายืนแข็ง


ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์ยืนแข็ง อยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ